event

OPEN CALL for artists from Ukraine

Шукаємо осіб і середовищ, з котрими ми могли би розвивати наше дослідницьке поле.

Fundacja Imago Mundi
Kraków, Poland
00:00 16 January - 23:59 22 January 2023

Опен кол для художніх проектів/концепцій

Фонд Imago Mundi  є активною громадська організація в полі мистецтва від 2005 року. В основному нас цікавлять  інституційна критика, колективні процеси формування художнього середовища, критичний і агентний виміри мистецтва. Шукаємо осіб і середовищ, з котрими ми могли би розвивати наше дослідницьке поле.

Шукаємо завершені проекти, так само як і ще нереалізовані концепції, що знаходиться на стадії розвитку, але і такі, що ніколи не будуть реалізовані. Єдиним критерієм є ваше рішення публічного показу і можливість такого показу на даному етапі роботи. Форма шкіцу чи пропозиції є достатньою.

До відбору приймаються як  індивідуальні так і групові проекти. Опен кол спрямований на осіб з України, хоча поточне місце проживання не буде вирішальним критерієм.

З надісланих пропозицій буде вибрано три і опубліковано на сайті www.placecalledspace.org разом з інформацією про автор_ку чи автор_ок роботи. Гонорар за публікацію відібраної роботи становить 600 eur.

Ми розраховуємо, що відібрані роботи стануть початком довшої співпраці і розглядаємо автор_ок як майбутніх колег у розвитку платформи Place called Space.

Запрошуємо надсилати пропозиції до 22.01.2023 до 23:59 на fundacja@imagomundi.pl

Будь ласка, вкажіть ваше ім’я, прізвище, актуальний  email і номер телефону.

Опен кол є частиною проекту Образ світу / світ в образі, який фінансується Стабілізаційним фондом культури та освіти 2022 року Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина та Goethe Institut.

ілюстрація – «Я хотів би би зайти туди, де я ще не був»

Магдалена Фаб’янчик, 2013 / Фонд Imago Mundi

фото. Марцін Висоцький

 

———————

 

OPEN CALL – Place called Space

nabór projektów/koncepcji artystycznych – zaproszenie do współpracy

Fundacja Imago Mundi jest organizacją pozarządową aktywną w polu sztuki od 2005r. Interesuje nas głównie szeroko rozumiana krytyka instytucjonalna, kolektywne procesy kształtowania pola sztuki, krytyczny jak i sprawczy jej wymiar. Szukamy osób i środowisk artystycznych, z którymi moglibyśmy w wymiarze praktycznym rozwijać nasze pole badawcze.

Szukamy zarówno projektów ukończonych, które chcielibyście zakomunikować jak i dotąd niezrealizowanych, czy dopiero rozwijanych konceptów ale też takich które już nigdy nie zostaną zrealizowane. Jedynym kryterium jest to czy zdecydujecie się je wyeksponować publicznie, nawet w formie szkicu czy propozycji.

Szukamy konceptów indywidualnych jak i realizowanych przez kolektywy twórcze. Nabór jest ograniczony do osób artystycznych z Ukrainy, choć kryterium pobytu i obecnego miejsca zamieszkania nie będzie czynnikiem decyzyjnym.

Z nadesłanych przez propozycji 3 zostaną opublikowane na stronie www.placecalledspace.org, wraz z sylwetką osoby lub grupy autorskiej. Osoby autorskie 3 wybranych otrzymają po 600 EUR honorarium.

Liczymy jednocześnie, że wybrane projekty staną się zaczynem dłuższej współpracy, że wraz z nami rozwijać będziecie Place called Space.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji do 22.01.2023 godz. 23:59, na adres: fundacja@imagomundi.pl

Prosimy o podanie danych kontaktowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, aktualny adres email oraz numer telefonu.

Open Call jest częścią projektu „Obraz świata / świat w obrazie” finansowanego ze środków Funduszu Stabilizacyjnego dla Kultury i Edukacji 2022 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Goethe Institut.

 

ilustracja – „Chciałabym wejść tam gdzie mnie jeszcze nie było”

Magdalena Fabiańczyk, 2013 / Fundacja Imago Mundi

Fot. Marcin Wysocki