event

Mit małego miasta

artysta: Maciej Cholewa, kurator: Stanisław Ruksza


Na wystawie Macieja Cholewy wymyślony obraz miasta przeplata się z interpretacjami historii zasłyszanych od mieszkańców małych miejscowości.

CSW KRONIKA
Bytom, Poland
19:00 28 January - 19:00 18 March 2017

Na wystawie Macieja Cholewy wymyślony obraz miasta przeplata się z interpretacjami historii zasłyszanych od mieszkańców małych miejscowości. Zarówno mit, jak i historie przedstawione są w formie wydawnictwa inspirowanego miejskimi gazetkami (Głos małego miasta), a także wideo, instalacji i obiektów będących efektem dosłownego, ale i symbolicznego rozbioru uniwersalnego małego miasta na części pierwsze.

„Granice Małego miasta nie są wyraźne. Zacierają się w miejscu gdzie ostatnie domy o sześciennych formach pokrytych styropianowym ociepleniem i drobnymi kamykami, ustępują miejsca polom, sztucznie utworzonym lasom i sadom. Nie wiadomo, czy nieliczne budynki ingerują w przyrodę, czy to ona pochłaniała bardziej zurbanizowane tereny. Położenie geograficzne sprzyja miastu, które przenika się z naturą i doskonale w niej kamufluje. Również mieszkańcy ukryci w jego wnętrzu pozostają niewidoczni dla zewnętrznego obserwatora. Unikają niebezpieczeństw czekających za niewidocznymi granicami, a większość z nich już dawno zapomniała o świecie istniejącym poza jego obrębem. Możliwe, że inny świat w ogóle nie istnieje. Pozwalają wchłonąć się miastu oraz otaczającej go naturze, stając się jego integralną częścią, współtworząc złożony i szczelny organizm.”
Maciej Cholewa, fragment tekstu z gazety Głos małego miasta będącej częścią wystawy.

Podczas otwarcia koncert Jacek Mazurkiewicz – Łukasz Marciniak.

Maciej Cholewa (ur. 1991) – artysta wizualny. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Tworzy instalacje, wideo, obiekty, słuchowiska, opowiadania. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie magazynu SZUM w konkursie Najlepsze dyplomy 2016 i został nominowany do Nagrody Fundacji Grey House. Wystawa Mit małego miasta jest debiutancką wystawą indywidualną artysty. Mieszka i pracuje w Radzionkowie.